O nás

Společnost DEFCON s.r.o. byla založena v roce 2009 a v témže roce obdržela Povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, které bylo v roce 2012 nahrazeno novým rozšířeným povolením pod č. R250912307. Tímto aktem se stala společnost DEFCON s.r.o. plně autorizovanou firmou k poskytování dodávek materiálu, služeb a řešení v oblasti mezinárodního obchodu s vojenským materiálem. Společnost DEFCON s.r.o. je rovněž držitelem certifikátu NBÚ České republiky na stupeň utajení „Důvěrné“ a je zapsána v registru Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavními oblastmi činnosti společnosti DEFCON s.r.o. jsou zajištění dodávek náhradních dílů,modernizací, servisních činností, zajišťování výcviku pilotů a pozemního personálu, včetně kompletního řešení projektů v oblastech mezinárodního obchodu s ostatním vojenským materiálem. Další oblastí činnosti je zajišťování výstav a konferencí pro české subjekty v zahraničí.

Hlavní teritoriální zaměření společnosti DEFCON s.r.o. jsou na země subsaharské Afriky.

Certifikáty : NBÚ, MPO, Justice a Seznam kvalifikovaných dodavatelů – čj MMR-347552/2016-32.